Cennik

Cennik usług Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sensitiva

Zajęcia indywidualne:

w abonamencie*
Integracja Sensoryczna (45 min) 90 zł 81 zł
Terapia logopedyczna (30 min) 60 zł 54 zł
Terapia logopedyczna (45 min) 90 zł 81 zł
Terapia pedagogiczna (45 min) 90 zł 81 zł
Terapia psychologiczna (45 min) 90 zł 81 zł
Terapia ręki (45 min) 90 zł 81 zł
Rehabilitacja ruchowa (45 min) 90 zł 81 zł
Rehabilitacja NDT Bobath (45 min) 90 zł 81 zł
*Abonament - jednorazowy zakup conajmniej 4 zajęć

Diagnostyka indywidualna:

Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej (3x60 min) 300 zł
Diagnoza Logopedyczna (60 min) 100 zł
Diagnoza Pedagogiczna (60-90 min) 150 zł
Konsultacja Psychologiczna jednorazowa (60 min) 150 zł
Ocena prawidłowości rozwoju dziecka fizjoterapeuta (60-90 min) 150 zł

Diagnostyka na potrzeby wydania opinii przez NPPP Sensitiva:

Diagnoza psychologiczna z użyciem Testu WISC-R + pisemny wynik (120 min) 400 zł
Diagnoza psychologiczna z użyciem Skali LEITER + pisemny wynik (120-150 min) 250 zł
Diagnoza psychologiczna z użyciem Matryc Ravena + pisemny wynik (120 min) 250 zł
Diagnoza z użyciem Skali Inteligencji i Rozwoju IDS + pisemny wynik (2x120 min) 400 zł
Diagnoza z użyciem Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR + pisemny wynik (2x120 min) 400 zł
Badanie Bateriami Szkolnymi B6, B7/9, B12 300 zł
Dodatkowe badanie w kierunku dysleksji 160 zł
Wydanie opinii przez Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny 100 zł