Kurs Integracji Sensorycznej

Image18

Razem z Fundacją Kwiat Paproci rozpoczynamy projekt kształcenia terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zapraszamy do udziału w kursie uprawniającym do prowadzenia diagnozy i terapii SI w ramach którego:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej (m.in. poznasz zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz poszczególnych zmysłów człowieka, etapów w rozwoju integracji sensorycznej oraz rozwoju ruchowym dziecka od 1 do 3 roku życia);
 • dowiesz się jak Integracja Sensoryczna wpływa na rozwój i funkcjonowanie dziecka, jego rozwój społeczno-emocjonalny oraz umiejętności szkolne;
 • poznasz klasyfikację zaburzeń przetwarzania sensorycznego, nauczysz się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne dla tych zaburzeń objawy;
 • dowiesz się kiedy i dlaczego warto skierować dziecko na badanie u/do (które lepsze?) innego specjalisty (psychiatra, neurolog, audiolog, psycholog);
 • zrozumiesz dlaczego i w jaki sposób  można wspierać Integrację Sensoryczną w warunkach domowych, przedszkolnych i szkolnych (nauczysz się jak formułować wskazówki do pracy dla rodziców i nauczycieli);
 • nauczysz się przeprowadzać diagnozę z wykorzystaniem przyjętych narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem wieku i współwystępujących dysfunkcji rozwojowych;
 • zrozumiesz jak ważnym narzędziem diagnostycznym jest obserwacja, kiedy wiesz na co zwracać uwagę; - wydaje mi się, że to „kiedy wiesz na co zwracać uwagę” jest totalnie niepotrzebne
 • dowiesz się jak prawidłowo sporządzać dokument diagnozy, w tym jak formułować wnioski końcowe, tak by były czytelne i pomocne nie tylko dla innych specjalistów pracujących z dzieckiem, ale również dla rodziców;
 • poznasz sposoby skutecznej i wspierającej komunikacji  w relacji z dzieckiem i jego rodzicami;
 • nauczysz się opracowywać strategie terapeutyczne adekwatne do problemu dziecka z konkretnymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego;
 • poznasz wyposażenie i sposoby wykorzystania różnorodności sprzętu w sali terapii SI;
 • zobaczysz jak inni terapeuci pracują z dziećmi, poznasz ich warsztat pracy, celowość wyboru konkretnych aktywności i sprzętu terapeutycznego;
 • w ramach 25 godzin praktyk będziesz prowadził zajęcia terapeutyczne z dziećmi w obecności terapeuty, z którym będziesz mógł omówić przebieg zajęć i rozwiać dręczące Cię wątpliwości;
 • doświadczysz w praktyce czym jest praca terapeuty integracji sensorycznej, jaka jest jej specyfika  i jakich zasobów wymaga;
 • zdobędziesz wiedzę pomocną podczas zakładania własnej działalności (prywatny gabinet terapii SI lub wynajem sali od placówki) – nauczysz się sporządzać biznesplan, szacować budżet, będziesz wiedział jakie zmienne należy uwzględnić wybierając lokalizację oraz salę do terapii
 • Kurs obejmuje 144 godzin zajęć teoretycznych, 50 godzin zajęć praktycznych, z czego 25 przeznaczonych jest na obserwację pracy innych terapeutów (na terenie NPPP „Sensitiva”) oraz 25 aktywności własnej (prowadzenie zajęć w obecności innego terapeuty).

Na zajęciach praktycznych uczestnik ma za zadanie przeprowadzić i sporządzić w formie pisemnej minimum jedną diagnozę oraz stworzyć plan terapii dla konkretnego dziecka, a w dalszej części wykazać się wiedzą i umiejętnością w zakresie doboru adekwatnych do problemu dziecka aktywności terapeutycznych z wykorzystaniem sprzętu w sali SI. Istotnym elementem tej części kursu jest rozwijanie u uczestników kursu kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi z różnego typu zaburzeniami.  Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii SI. Warunki otrzymania certyfikatu:

 • frekwencja na zajęciach powyżej 75%
 • zaliczenie praktyk w wymiarze 50 godzin
 • zaliczenie egzaminu teoretycznego

szczegóły: www.kursysi.pl