Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Placówki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem lub w kameralnych grupach 6-8 osobowych w przypadku treningów umiejętności.

Ponadto oferujemy pomoc - diagnostykę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania, opóźnienie rozwoju psychoruchowego)
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 • praca z dzieckiem uzdolnionym
 • problemy logopedyczne
 • procesy integracji sensorycznej
 • problemy z motoryką dużą i małą
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności
 • Psycholog dziecięcy psychoterapia dzieci i młodzieży Łódź