Badanie dojrzałości szkolnej

sensitiva.pl

Badanie dojrzałości szkolnej ma na celu sprawdzenie tego, czy dziecko 5-6 letnie jest gotowe do podjęcia zadań, jakie stawia przed nim szkoła. Diagnoza pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących:

  • dojrzałości umysłowej,
  • dojrzałości emocjonalnej
  • dojrzałości społecznej
  • umiejętności matematycznych, czytania oraz umiejętności językowych (spójność wypowiedzi, komunikatywność),
  • percepcji wzrokowej,
  • poczucia kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, które wpływają na odnoszenie sukcesów oraz radzenie sobie z porażką.

Na diagnozę dojrzałości szkolnej składają się 3 spotkania: psychologiczne (90 minut), pedagogiczne (90 minut) oraz logopedyczne (60 minut). Pakiet diagnostyczny kosztuje 320 zł.
Badanie kończy się wydaniem opinii o gotowości bądź jej braku do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Wydanie opinii przez Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny kosztuje 100 zł.