Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to bezpłatna, wielospecjalistyczna pomoc przeznaczona dla dzieci  w wieku 0-8 roku życia, lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Zajęcia mają na celu niwelowanie deficytów funkcjonalnych wynikających niepełnosprawności dziecka poprzez stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, motorycznego  w miarę jego możliwości. Staramy się, by każde dziecko rozwijało się na miarę swojego potencjału!

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Łódź Integracja Sensoryczna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Łódź Integracja Sensoryczna

W ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju rozwoju oferujemy:

  • integrację sensoryczną, z integracją odruchów niemowlęcych
  • fizjoterapię, rehabilitację ruchową w tym proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe (PNF), NDT Bobath oraz rehabilitację w wodzie
  • logopedię, neurologopedię
  • psychoterapię, psychoedukację
  • terapię ręki
  • terapię pedagogiczną
  • zajęcia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu, Programów Aktywizacyjnych Knillów
  • oraz treningi umiejętnościowe (Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening Umiejętności Szkolnych)

Aby dziecko zostało przyjęte na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, rodzice powinni dostarczyć do Poradni Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oraz wniosek i zaświadczenie lekarskie.

Jeśli dziecko nie posiada opinii uprawniającej do bezpłatnej terapii prosimy o kontakt z naszą Poradnią, nasz zespół specjalistów określi czy Państwa dziecko może taką opinię uzyskać, wskażemy również inne formy pomocy dla Państwa pociechy.