Anna Szczepańska

Pedagog i logopeda. Prowadzi Terapię Tomatisa. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia w zakresie Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim a także podyplomowe studia w zakresie Logopedii Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Nieustannie się rozwija. Odbyła m.in. kurs języka migowego PJM - I stopień w Polskim Związku Głuchych oraz dwa stopnie szkolenia z metody prof. Alfreda Tomatisa.