Anna Torzewicz

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studia w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego. Od 2010 roku specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. W Sensitivie prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozę i konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży.

Ukończone kursy i szkolenia:
• Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń
integracji sensorycznej”; certyfikat PTIS nr 305/II
• Staż zawodowo - szkoleniowy w Centrum Terapii Krótkoterminowej (Łódź)
• Szkolenie „Praca z grupą” odbyte w Centrum Terapii Krótkoterminowej (Łódź)
• Kurs doskonalący: „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii” odbyty w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (Warszawa)
• Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
„Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” (Gdańsk)
• Szkolenie „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” organizowane przez Fundację „Promyk Słońca” (Wrocław)
• Szkolenie „ Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dzieci w wieku 0-3” organizowane przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” (Warszawa)
• Szkolenie „ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci – metoda Carole Sutton” organizowane przez Navicula - Centrum (Łódź)
• Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania „Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”, organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (Łódź)
• Szkolenie „ Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dzieci w wieku 0-3” organizowane przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” (Warszawa)
• Szkolenie „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń dzieci i młodzieży” organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski (Łódź)
• Specjalistyczne szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem” organizowane przez Navicula - Centrum oraz Fundację Rubikon (Łódź)
• Szkolenie „Neurosensoryczna terapia taktylna wg dr S. Masgutowej” organizowane przez Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej i Navicula – Centrum (Łódź)
• Szkolenie „Więź jako czynnik chroniący rozwój” organizowane przez Centrum Psychologiczne Item (Łódź).