Elżbieta Gałkowska

Elżbieta Gałkowska

Prowadzi terapię pedagogiczną. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunkach Pedagogika Wczesnoszkolna oraz Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w WSP w Łodzi. Jest nauczycielem dyplomowanym, pracuję w przedszkolu w grupie integracyjnej. Nieustannie się doskonali. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu metodyki pracy z dzieckiem, diagnozy i terapii. Współdziała w opracowywaniu i realizacji projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych. Prywatnie jest żoną i mamą.