Ewelina Piotrowska-Wituła

Terapeutka integracji sensorycznej i pedagog specjalny. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi na kierunkach Terapii pedagogicznej z elementami pedagogiki specjalnej oraz Uniwersytet Łódzki o kierunku pedagogika rewalidacyjna. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji początkowej w zakresie przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w WSP w Łodzi.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in. kurs języka migowego stopień I i II, „Dziecko z zespołem Aspergera i autyzmem- praktyczne aspekty diagnozy, edukacji i terapii”, „Autyzm idzie do szkoły- nauczanie i terapia uczniów z autyzmem”, „Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka”, „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego”, ”Indywidualizowanie pracy z dzieckiem autystycznym w edukacji elementarnej”, „Jak pracować z dzieckiem ADHD”, „Metody behawioralne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia emocji ”.

Pracuje z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi. Lubi swoją pracę, traktuje ją jako wyzwanie. Prywatnie jest mamą 2-letniego Maciusia.