Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

 

 

 

 

 

TUS-Trening Umiejętności Społecznych
Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.

Zajęcia prowadzone są przez p. Wojciecha Berskiego - psychologa, terapeutę Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz praktyka Terapii Behawioralnej.

Liczebność grupy: max 8 osób
Czas trwania jednych zajęć: 45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna
Częstotliwość: raz w tygodniu, w terminie przewidzianym dla danej grupy, do której dziecko zostanie zakwalifikowane
Czas trwania cyklu: dwa semestry po ok 15 spotkań w każdym semestrze

Komentarze wyłączone.