O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je – słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia. – Stephen King, “Cztery pory roku”

 

Polskie uczelnie wyższe coraz częściej zapraszają na kierunki związane z arteterapią, bądź na kierunki artystyczne, gdzie w sposób elementarny student zapoznaje się terapią przez sztukę. By wzbogacić swój warsztat można kończyć certyfikowane kursy na szkoleniach w różnych stowarzyszeniach. Należy jednak pamiętać, że arteterapeuta nie jest w Polsce (jeszcze) oficjalnie uznawanym zawodem.

Arteterapeuta powinien posiadać wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii i nauk o zdrowiu. Przede wszystkim jednak powinien posiadać wrażliwość artystyczną, wiedzę z zakresu sztuki oraz umieć zastosować ją w praktyce. To wszystko sprawia, że arteterapeuta potrafi spojrzeć na człowieka holistycznie podczas diagnozy i terapii.

Jakie cechy osobowości powinny charakteryzować arteterapeutę?

be an artist

źródło: pl.fotolia.com

By dużo dać…

▶ pomoc w szukaniu celów, inspiracji, miejsca w życiu
▶ sprawianie, by dziecko czuło się akceptowane, rozumiane
▶ pomoc w rozpoznaniu swoich emocji, wspieranie w mówieniu o uczuciach i przemyśleniach

… trzeba dużo mieć

▶ przygotowanych rad

▶ przetestowanych sposobów na rozwiązywanie problemów

▶ wewnętrznej siły do budzenia sił u innych

▶ wewnętrznej siły do budowania pozytywnego obrazu siebie u innych

▶ umiejętność do rozwijania kreatywności u siebie i innych; brane są tu pod uwagę styl pracy oraz wykorzystywane metody, które wpływają na efekty prowadzonych terapii

▶ tylko entuzjasta wykrzesa z drugiego człowieka entuzjazm

▶ umiejętność improwizacji; trzeba umieć modyfikować własne zachowania, być elastycznym i otwartym na potrzeby i propozycje uczestników zajęć

▶ autentyzm

▶ terapeuta towarzyszy uczestnikom zajęć; przedstawia im różne propozycje, ale wybór należy do uczestników; nie jest “nad” czy “przed” uczestnikami, tylko “z”

▶ uczestnicy zajęć nie są tłem dla jego wiedzy i zdolności terapeutycznych

▶ cierpliwość; czasem na efekt pracy trzeba poczekać

▶ należy dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć; tylko poczucie bezpieczeństwa rozwija wolność myślenia

▶ terapeuta powinien umieć formułować cele swoich zajęć; powinien wiedzieć, co chce osiągnąć

▶ zna swoje zasoby osobiste, z których korzysta w pracy oraz wie, jakie dobrać metody, aby osiągnąć wyznaczone cele

▶ brzmienie głosu; swoich problemów nie wnosimy na zajęcia, żeby słowa szły w parze z tym, co niewerbalne

▶ oddzielamy nie tylko życie prywatne od zawodowego, ale i zawodowe od prywatnego

Arteterapeuta kształtuje motyw wewnętrzny, potrzebę wolności oraz atmosferę porozumienia.

Innymi słowy, kształtuje chęć do wyrażania siebie oraz uznaje podmiotowość dziecka (poszanowanie dla jego błędów, opinii, przemyśleń, uczuć).

three children drawing on floor

źródło: pl.fotolia.com
zdjęcie główne pochodzi z pl.fotolia.com