Cennik usług Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sensitiva aktualny od 01.09.2020

 

Terapie indywidualne

Integracja Sensoryczna

45 min
100 zł
90 zł *

Logopeda

30 min
70 zł
60 zł *

Logopeda

45 min
100 zł
90 zł *

Psycholog

45 min
100 zł
90 zł *

Psycholog

45 min
150 zł

Pedagog

45 min
100 zł
90 zł *

Terapia ręki

45 min
100 zł
90 zł *

Metoda A. Tomatisa

45 sesji x 45 min
60 zł
2700 zł *

Fizjoterapia NDT-Bobath

45 min
100 zł
90 zł *

* W abonamencie: przy jednorazowym zakupie conajmniej 4 zajęć

Treningi umiejętności

Trening Umiejętności Emocjonalnych

semestr (15 x 45 min)
1000 zł

Trening Umiejętności Szkolnych

semestr (15 x 45 min)
1000 zł

Trening Umiejętności Społecznych

semestr (15 x 45 min)
1000 zł

Logorytmika

45 min
50 zł

Diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 x 60 min
300 zł

Diagnoza psychologiczna

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa

120 min
250 zł

IDS-P Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 3-5 lat

120 min
300 zł

IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-10 lat

120 min
300 zł

WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci

120 min
400 zł

Leiter – Międzynardowa Skala Wykonaniowa

120 min
300 zł

Matryce Ravena

120 min
300 zł

PU1

90 min
250 zł

TROS-KA

90 min
250 zł

Diagnoza pedagogiczna

Bateria rozwojowa B5/6

120 min
250 zł

Bateria B-8

120 min
250 zł

Bateria B-7/9

120 min
250 zł

Bateria B-10/12

120 min
250 zł

Test Uczenia się Słuchowego

120 min
250 zł

Diagnoza logopedyczna

90 min
100 zł

Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą A. Tomatisa

90 min
150 zł

Ocena rozwoju małego dziecka

60 min
150 zł