Cennik usług Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sensitiva aktualny od 01.09.2019

Szanowni Rodzice, z uwagi na rosnące koszty zatrudnienia naszych terapeutów wynikające ze zmian w prawie, jesteśmy zmuszeni po raz pierwszy w historii istnienia naszej Poradni do podniesienia cen oferowanych usług. Podwyżka wynosi 5%.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie abonamenty wykupione i opłacone do 31.08.2019 są oferowane po cenie 81 zł/h. Zapraszamy do wcześniejszego planowania i wykupywania zajęć dla Waszych dzieci.

Terapie indywidualne

Integracja Sensoryczna

45 min
95 zł
84 zł *

Logopeda

30 min
63 zł
56 zł *

Logopeda

45 min
95 zł
84 zł *

Psycholog

45 min
95 zł
84 zł *

Psycholog

45 min
150 zł

Pedagog

45 min
95 zł
84 zł *

Terapia ręki

45 min
95 zł
84 zł *

Metoda A. Tomatisa

45 sesji x 45 min
60 zł
2700 zł *

Fizjoterapia NDT-Bobath

45 min
95 zł
84 zł *

* W abonamencie: przy jednorazowym zakupie conajmniej 4 zajęć

Treningi umiejętności

Trening Umiejętności Emocjonalnych

semestr (15 x 45 min)
825 zł

Trening Umiejętności Szkolnych

semestr (15 x 45 min)
825 zł

Trening Umiejętności Społecznych

semestr (15 x 45 min)
825 zł

Logorytmika

45 min
50 zł

Diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 x 60 min
300 zł

Diagnoza psychologiczna

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa

120 min
250 zł

IDS-P Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 3-5 lat

120 min
300 zł

IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-10 lat

120 min
300 zł

WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci

120 min
400 zł

Leiter – Międzynardowa Skala Wykonaniowa

120 min
300 zł

Matryce Ravena

120 min
300 zł

PU1

90 min
250 zł

TROS-KA

90 min
250 zł

Diagnoza pedagogiczna

Bateria rozwojowa B5/6

120 min
250 zł

Bateria B-8

120 min
250 zł

Bateria B-7/9

120 min
250 zł

Bateria B-10/12

120 min
250 zł

Test Uczenia się Słuchowego

120 min
250 zł

Diagnoza logopedyczna

90 min
100 zł

Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą A. Tomatisa

90 min
150 zł

Ocena rozwoju małego dziecka

60 min
150 zł