Ocena logopedyczna u małych dzieci rozpoczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicami, następnie obejmuje, m. in.: symetrię twarzy, napięcie mięśni mimicznych, warunki anatomiczne jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wędzidełek, sposobu oddychania, fonacji, ocenę wady zgryzu, poziomu słyszenia.
U starszych dzieci logopeda dodatkowo określa: sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, prawidłowość artykulacji, typ połykania, zakres słownictwa biernego i czynnego.

Właściwa diagnoza logopedyczna we wczesnym okresie ma znaczenie dla osiągnięcia przez dziecko sukcesu szkolnego, oraz profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się.

90 min
100 zł