Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych u Uczniów w wieku 8 lat, przeznaczona jest do przesiewowej diagnozy ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci ośmioletnich.

120 min
250 zł