Badanie składa się z 18 testów badających sześć  sfer rozwoju dziecka, takich jak: zdolności poznawcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne; rozumowanie logiczno-matematyczne, umiejętności językowe oraz motywację.

120 min
300 zł