Niewerbalny test inteligencji przeznaczony dla dzieci, z którymi jest utrudniony kontakt werbalny z uwagi na deficyty rozwojowe lub różnice kulturowe. Badanie nie wymaga od dziecka rozumienia mowy ani posługiwania się mową.

120 min
300 zł