Badanie poziomu inteligencji ogólnej dzieci od 6 rż – 18 rż.

120 min
400 zł