Ocena rozwoju małego dziecka jest dokonywana przez doświadczonego fizjoterapeutę, który zbada dystrybucję napięcia mięśniowego, oceni występowanie odruchów niemowlęcych oraz stopień ich asymilacji, oceni wzorce ruchowe oraz wskaże czy konieczna jest dalsza ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka Dziecięcą Skalą Rozwojową.

60 min
150 zł

Po tej diagnozie proponujemy terapię:

NDT Bobath

Fizjoterapia NDT-Bobath

„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.

Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. Jest stosowana najczęściej w odniesieniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, uszkodzeniami OUN, ortopedycznymi i genetycznymi. Staramy się usprawnić dzieci na tyle, na ile pozwalają ograniczenia chorobowe. Z sukcesem normalizujemy napicie mięśniowe, rozwijamy prawidłowe odruchy fizjologiczne i staramy się wyhamować odruchy patologiczne.