Zapraszamy do udziału w kursie uprawniającym do prowadzenia diagnozy i terapii SI w ramach którego:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej (m.in. poznasz zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz poszczególnych zmysłów człowieka, etapów w rozwoju integracji sensorycznej oraz rozwoju ruchowym dziecka od 1 do 3 roku życia);
 • dowiesz się jak Integracja Sensoryczna wpływa na rozwój i funkcjonowanie dziecka, jego rozwój społeczno-emocjonalny oraz umiejętności szkolne;
 • poznasz klasyfikację zaburzeń przetwarzania sensorycznego, nauczysz się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne dla tych zaburzeń objawy;
 • dowiesz się kiedy i dlaczego warto skierować dziecko na badanie do innego specjalisty (psychiatra, neurolog, audiolog, psycholog, ortoptysta);
 • zrozumiesz dlaczego i w jaki sposób można wspierać Integrację Sensoryczną w warunkach domowych, przedszkolnych i szkolnych
 • nauczysz się jak formułować wskazówki do pracy dla rodziców i nauczycieli;
 • nauczysz się przeprowadzać diagnozę z wykorzystaniem przyjętych narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem wieku i współwystępujących dysfunkcji rozwojowych;
 • zrozumiesz jak ważnym narzędziem diagnostycznym jest obserwacja;
 • dowiesz się jak prawidłowo sporządzać dokument diagnozy, w tym jak formułować wnioski końcowe, tak by były czytelne i pomocne nie tylko dla innych specjalistów pracujących z dzieckiem, ale również dla rodziców;
 • poznasz sposoby skutecznej i wspierającej komunikacji w relacji z dzieckiem i jego rodzicami;
 • nauczysz się opracowywać strategie terapeutyczne adekwatne do problemu dziecka z konkretnymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego;
 • poznasz wyposażenie i sposoby wykorzystania różnorodności sprzętu w sali terapii SI;
 • zobaczysz jak inni terapeuci pracują z dziećmi, poznasz ich warsztat pracy, celowość wyboru konkretnych aktywności i sprzętu terapeutycznego;
 • w ramach 25 godzin praktyk będziesz prowadził zajęcia terapeutyczne z dziećmi w obecności terapeuty, z którym będziesz mógł omówić przebieg zajęć i rozwiać dręczące Cię wątpliwości;
 • doświadczysz w praktyce czym jest praca terapeuty integracji sensorycznej, jaka jest jej specyfika i jakich zasobów wymaga;
 • zdobędziesz wiedzę pomocną podczas zakładania własnej działalności (prywatny gabinet terapii SI lub wynajem sali od placówki) – nauczysz się sporządzać biznesplan, szacować budżet, będziesz wiedział jakie zmienne należy uwzględnić wybierając lokalizację oraz salę do terapii

Kurs obejmuje 144 godzin zajęć teoretycznych, 50 godzin zajęć praktycznych, z czego 25 przeznaczonych jest na obserwację pracy innych terapeutów (na terenie NPPP „Sensitiva”) oraz 25 aktywności własnej (prowadzenie zajęć w obecności innego terapeuty).

Na zajęciach praktycznych uczestnik ma za zadanie przeprowadzić i sporządzić w formie pisemnej minimum jedną diagnozę oraz stworzyć plan terapii dla konkretnego dziecka, a w dalszej części wykazać się wiedzą i umiejętnością w zakresie doboru adekwatnych do problemu dziecka aktywności terapeutycznych z wykorzystaniem sprzętu w sali SI. Istotnym elementem tej części kursu jest rozwijanie u uczestników kursu kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi z różnego typu zaburzeniami. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający do diagnozy i terapii SI.

Warunki otrzymania certyfikatu:

 • frekwencja na zajęciach powyżej 75%
 • zaliczenie praktyk w wymiarze 50 godzin
 • zaliczenie egzaminu teoretycznego

Organizator jest placówką oświatową wpisaną do RSPO, działającą pod nadzorem Kuratorium Oświaty oraz MEN.
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat oraz zaświadczenie wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).


Szczegóły po telefonie: +48 608636970
Sprawdź też: Wydarzenie na Facebook


Uwaga! Możliwość skredytowania kursu w ratach 20 x 0,7% (RRSO 8,4%), kredyt zawierany drogą elektroniczną w ramach współpracy z ALIOR BANK.

Wykładowcy, którzy prowadzą kurs

Julia Kołodziejska

Prywatny: Julia Kołodziejska

integracja sensoryczna, metoda Tomatisa, diagnoza integracji sensorycznej, terapia ręki

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath

Joanna Reurowicz

Dyrektor Poradni, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Ewelina Piotrowska-Wituła

Prywatny: Ewelina Piotrowska-Wituła

terapia ręki, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju