Zapraszamy zapoznać się z listą wykładowców (strona jest w trakcie przepracowania)

Wykładowcy kursu "Certyfikowany kurs Integracji Sensorycznej I i II st"

Julia Kołodziejska

Prywatny: Julia Kołodziejska

integracja sensoryczna, metoda Tomatisa, diagnoza integracji sensorycznej, terapia ręki

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath

Joanna Reurowicz

Dyrektor Poradni, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Ewelina Piotrowska-Wituła

Prywatny: Ewelina Piotrowska-Wituła

terapia ręki, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju