Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana (również danych Państwa dziecka) danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensitiva – organ prowadzący Sensitiva Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18/5, 93-578 Łódź.
  2. Dane osobowe Pani/Pana (również Państwa dziecka) są powierzane Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), przy Al. KEN 105 lok. U4, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy), celem świadczenia usług rezerwacji online.
  3. W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: rodo@sensitiva.pl lub pisemnie na adres Poradni wskazany w punkcie 1.
  4. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług terapeutycznych.
  5. Dotyczące Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 Nr 38, poz.173).
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich i Państwa dziecka danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt.5.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych swoich oraz dziecka jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych oraz nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z niemożliwością świadczenia przez Poradnię świadczeń terapeutycznych.
  10. Dane Pani/Pana/Państwa dziecka nie podlegają profilowaniu ani automatyzacji.