Anna Szczepańska

Anna Szczepańska

logopedia, diagnoza logopedyczna, terapia metodą Tomatisa, wczesne wspomaganie rozwoju

Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju
Julia Kołodziejska

Julia Kołodziejska

integracja sensoryczna, metoda Tomatisa, diagnoza integracji sensorycznej, terapia ręki
Adam Hałaj

Adam Hałaj

fizjoterapeuta, integracja sensoryczna, diagnoza integracji sensorycznej, terapia ręki, wczesne wspomaganie rozwoju
Ewelina Piotrowska-Wituła

Ewelina Piotrowska-Wituła

terapia ręki, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju
Anna Kobalczyk

Anna Kobalczyk

psycholog, treningi umiejętności, konsultacje
Marcin Nowak

Marcin Nowak

pedagog, diagnoza pedagogiczna, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju
Patrycja Bira

Patrycja Bira

pedagog, terapia ręki, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju

Dominika Buczyńska

psycholog, integracja sensoryczna, diagnoza psychologiczna

Joanna Reurowicz

Dyrektor Poradni, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Sabina Sikora

terapeuta integracji sensorycznej, diagnoza integracji sensorycznej, logopeda, diagnoza pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Monika Bartosiak

integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Wojciech Berski

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, terapia behawioralna, konsltacje, wczesne wspomaganie rozwoju

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath