Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju
Adam Hałaj

Adam Hałaj

fizjoterapeuta, integracja sensoryczna, diagnoza integracji sensorycznej, terapia ręki, wczesne wspomaganie rozwoju

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju

Joanna Reurowicz

Dyrektor Poradni, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath