Ukończyła studia psychologiczne, specjalność psychologia doradztwa zawodowego i organizacji na Uniwersytecie Łódzkim, posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Praca z dziećmi przynosi jej ogromną satysfakcję. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz pomoc psychologiczną w zakresie: problemów z nauką, zaburzeń zachowania i emocji, problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów w grupie, adaptacji do nowego środowiska szkolnego. Poszerza warsztat swojej pracy oraz zdobywa doświadczenie psychologiczne poprzez kursy doskonalące i kwalifikacyjne.

Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnym czasie najchętniej czyta książki.

Terapii jaki prowadzi ten specjalista