Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, prowadzi również terapię metodą Tomatisa, oraz zajęcia z zakresu terapii ręki.

Ukończyła Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe w zakresie integrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Nauczyciel mianowany w przedszkolu integracyjnym, od 2005 roku pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, z których d najistotniejszych należą:

 • szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg. J. Ayres “Neurobiologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej i podstawowa ich ocena”, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej (Warszawa, 2006)
 • szkolenie II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg. J. Ayres “Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”, uzyskanie uprawnień do diagnozowania z wykorzystaniem m.in. Arkusza Obserwacji Klinicznej, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz konstruowania planu i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikat nr 435/II), Polskie Towarzystw integracji Sensorycznej (Warszawa, 2012)
 • szkolenie z metody Audio-Psycho-Fonologii Alfreda Tomatisa – I poziom pedagogiczny, zdobycie certyfikatu upoważniającego do stosowania metody Alfreda Tomatisa z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych w terapii pedagogicznej. Szkolenie zorganizowane przez Young Digital Planet we współpracyz Mozart Braiun Lab, prowadzący prfo. Martien de Voight (Gdańsk, 2015).
 •  szkolenie z metody Alfreda Tomatisa – II poziom zaawansowany, zdobycie certyfikatu upoważniającego do stosowania metody Tomatisa i komponowania autorskich programów terapeutycznych na jej podstawie. Szkolenie zorganizowane przez Young Digital Planet we współpracy z Mozart Brain Lab, prowadzący Jozef Vervoort (Gdańsk, 2016)
 • szkolenie “Terapia ręki I i II stopnia”, uzyskanie certyfikatu upoważniającego do diagnozy i prowadzenia zajęć z terapii ręki (Łódź, 2015)
 • szkolenie “FAS – jak go uniknąć, FAS – jak z nim żyć” (Łódź, 2006)
 • szkolenie “Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu” (Łódź, 2014)
 • szkolenie “Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne” (Łódź, 2014)
 • kurs doskonalący I stopnia “Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” (Łódź, 2015)
 • kurs “Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych”, Międzynarodowy Instytut dr. Swietlany Masgutowej (Konin, 2015)
 • szkolenie Mutyzm wybiórczy w 3 perspektywach (rodzic-specjalista-szkoła), zastosowanie teorii w praktyce” (Warszawa, 2016)
 • szkolenie “Diagnoza i terapia SI dziecka z zaburzeniem posturalnym (Gdańsk, 2017)

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci.

Terapii jaki prowadzi ten specjalista