Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się w dużej sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt, nieco przypominającej spory plac zabaw. W trakcie zajęć wykorzystujemy deskorolkę, huśtawki terapeutyczne, duże klocki do wspinania a także przedmioty o różnej strukturze i fakturze. Celem tych zajęć jest organizacja przetwarzania bodźców odbieranych przez receptory dziecka. Poprzez zabawę i odpowiednie stymulowanie dokonuje się integracja informacji oraz doświadczeń, jakie płyną poprzez receptory do mózgu dziecka.

Logopeda

Logopeda to specjalista od mowy, zazwyczaj kojarzymy go z zajęć w przedszkolach. Jednak praca z aparatem mowy może zacząć się znacznie wcześniej, bo w okresie niemowlęctwa. Każdy podręcznik traktujący o rozwoju małego dziecka opisuje kolejne fazy kształtowania się artykulacji. Przechodzenie przez te etapy jest ważnym wyznacznikiem tzw. kamieni milowych w rozwoju naszych maluchów.

Logopeda również pomoże dzieciom i dorosłym, którzy np. zmienili kraj zamieszkania w uzyskaniu prawidłowego akcentu oraz dykcji czy też wyrównać tempo mowy.

Psycholog

Jeśli zauważysz niepokojące objawy (np. problemy w szkole, nadmierna drażliwość, płaczliwość, lęk, niepokój, wycofanie społeczne, smutek, bezradność, niska samoocena, trudności z zasypianiem, sięganie po narkotyki czy alkohol) warto zgłosić się do nas. Może się okazać, że będzie to pierwszy krok ku pomocy i ważny krok w kierunku zmian. Nasz psycholog sprawdzi, co powoduje trudności, rozpozna indywidualne potrzeby komunikacyjne oraz emocjonalne dziecka, a następnie wytyczy cele i drogę do pomocy.
Konsultacja z psychologiem to pierwsze spotkanie mające na celu ustalenie potrzeb dziecka oraz podjęcie decyzji o najkorzystniejszej formie terapii. Koszt 150 zł, czas trwania 45 min.

Terapia pedagogiczna

Pedagog

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości rozwojowe z uwzględnieniem indywidualnego potencjału przeznaczona w szczególności dla dzieci: o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna, z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zdolności matematycznych, z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia mające na celu poprawie motoryki małej. Przeznaczona jest dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły a mają problemy z grafomotoryką lub z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. Naszymi pacjentami mogą być również dzieci, które mają problemy z precyzyjnymi ruchami przy samoobsłudze np. zapinanie guzików, ubieranie się, samodzielne jedzenie.

W trakcie zabawy uczymy się koordynacji wzrokowo-ruchowej, skupienia, podejmowania aktywności manualnych, precyzyjnych ruchów i normalizujemy napięcie mięśniowe w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych. Przygotujemy lepiej do samodzielności przedszkolnej i aktywności szkolnej.

Terapia Tomatisa

Metoda A. Tomatisa

Uszy są najwrażliwszym i najdostępniejszym wejściem do mózgu. Z muzyką na uszach trenujemy neurologiczny i fizjologiczny system mózgu. Stymulujemy ośrodki w korze mózgowej.

Takie oddziaływanie mają zwłaszcza wysokie tony o częstotliwości 6000-8000Hz. Istota terapii polega na stymulowaniu mózgu właśnie tymi tonami, stopniowo dźwięki w muzyce stają się coraz wyższe, aż dochodzą do 8000Hz. Co to znaczy? To jest tzw muzyka filtrowana filtrem np 8000Hz tzn, że wszystkie niższe dźwięki są odcięte i pozostają tylko dźwięki o wskazanej częstotliwości.

W tym sensie utwory puszczane dziecku są tylko nośnikami. Wysokie częstotliwości nie występują w języku polskim, zatem dzieci mają szansę doświadczyć dźwięków z tej skali tylko w kontakcie z muzyką klasyczną i muzyką filtrowaną w trakcie terapii.

Jako jedyna placówka w Łodzi stosujemy również filtrowany głos matki, co jest odzwierciedleniem dźwięków, jakie dziecko słyszy w okresie prenatalnym.

Możemy pomóc twojemu dziecku!

NDT Bobath

Fizjoterapia NDT-Bobath

„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.

Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. Jest stosowana najczęściej w odniesieniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, uszkodzeniami OUN, ortopedycznymi i genetycznymi. Staramy się usprawnić dzieci na tyle, na ile pozwalają ograniczenia chorobowe. Z sukcesem normalizujemy napicie mięśniowe, rozwijamy prawidłowe odruchy fizjologiczne i staramy się wyhamować odruchy patologiczne. 

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath