„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.

Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. Jest stosowana najczęściej w odniesieniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, uszkodzeniami OUN, ortopedycznymi i genetycznymi. Staramy się usprawnić dzieci na tyle, na ile pozwalają ograniczenia chorobowe. Z sukcesem normalizujemy napicie mięśniowe, rozwijamy prawidłowe odruchy fizjologiczne i staramy się wyhamować odruchy patologiczne.

45 min
1
100 zł / 90 zł *
* W abonamencie: przy jednorazowym zakupie conajmniej 4 zajęć

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Elżbieta Masłowska

fizjoterapia, wczesne wspomaganie rozwoju, NDT-Bobath