Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości rozwojowe z uwzględnieniem indywidualnego potencjału przeznaczona w szczególności dla dzieci: o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna, z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zdolności matematycznych, z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

45 min
1
100 zł / 90 zł *
* W abonamencie: przy jednorazowym zakupie conajmniej 4 zajęć