Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Treningów Umiejętności dla dzieci. Zajęcia się prowadzone przez doświadczonych psychologów. Odbywają się co tydzień przez cały rok szkolny.

Trening Umiejętności Emocjonalnych

Trening Umiejętności Emocjonalnych

Trening Umiejętności Emocjonalnych to cykl spotkań w grupie, które mają na celu nauczyć dzieci rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami. Jeśli Twoje dziecko wybucha nieuzasadnionym gniewem, nie radzi sobie z intensywnością swoich reakcji lub stanowi zagrożenie dla siebie lub rodzeństwa – te zajęcia są właśnie dla niego.
Grupa jest prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów.
Zapisy na zajęcia są poprzedzone 20 minutowym spotkaniem ze specjalistą prowadzącym zajęcia.

Trening Umiejętności Szkolnych

Trening Umiejętności Szkolnych

Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci gotowości do realizacji zadań szkolnych: umiejętności pracy z podręcznikiem oraz tablicą szkolną, rozumienia poleceń szkolnych, zgłaszania się do odpowiedzi, wykonywania poleceń kierowanych do całej grupy, udzielania odpowiedzi ustnej przy tablicy, skupiania uwagi na karcie pracy, umiejętności – proszenia o pomoc oraz powtórzenia polecenia, a także umiejętności organizowania czasu na przerwie.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS-Trening Umiejętności Społecznych
Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.

Logorytmika

Zajęcia mają formę dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała, a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy artykulacyjne. Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym wykorzystanie cech wspólnych muzyki mowy, takich jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku do rozumienia mowy biernej i rozwoju mowy czynnej.

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju