Logorytmika to terapia łącząca elementy rytmiki i logopedii, oddziaływująca na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci. Wykorzystuje naturalne dążenie do synchronizacji z rytmem do rehabilitowania i usprawniania.

Zajęcia mają formę dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała, a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy artykulacyjne. Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym wykorzystanie cech wspólnych muzyki mowy, takich jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku do rozumienia mowy biernej i rozwoju mowy czynnej.

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności planowania i wykonywania ruchu, uczą orientowania się w czasie i przestrzeni, poprawiają koncentrację, stymulują sprawniejsze myślenie. Zajęcia w małolicznych grupach wymuszają na dzieciach rozpoczęcie współpracy i integracji w grupie, świetnie uzupełniając Treningi Umiejętności Społecznych

Najlepsze efekty daje cykl zajęć terapeutycznych.

45 min
4-8
50 zł

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju