TUS-Trening Umiejętności Społecznych
Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz pedagoga.

Liczebność grupy: max 8 osób
Czas trwania jednych zajęć: 45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna
Częstotliwość: raz w tygodniu, w terminie przewidzianym dla danej grupy, do której dziecko zostanie zakwalifikowane
Czas trwania cyklu: dwa semestry po ok 15 spotkań w każdym semestrze

semestr (15 x 45 min)
2-8
1000 zł

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju