TUS-Trening Umiejętności Społecznych
Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz pedagoga.

Liczebność grupy: max 8 osób
Czas trwania jednych zajęć: 45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna
Częstotliwość: raz w tygodniu, w terminie przewidzianym dla danej grupy, do której dziecko zostanie zakwalifikowane
Czas trwania cyklu: dwa semestry po ok 15 spotkań w każdym semestrze

semestr (15 x 45 min)
2-8
825 zł

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Patrycja Matusiak

logopedia, diagnoza logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju
Anna Kobalczyk

Anna Kobalczyk

psycholog, treningi umiejętności, konsultacje
Marcin Nowak

Marcin Nowak

pedagog, diagnoza pedagogiczna, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju
Patrycja Bira

Patrycja Bira

pedagog, terapia ręki, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju

Wojciech Berski

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, terapia behawioralna, konsltacje, wczesne wspomaganie rozwoju