Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci gotowości do realizacji zadań szkolnych: umiejętności pracy z podręcznikiem oraz tablicą szkolną, rozumienia poleceń szkolnych, zgłaszania się do odpowiedzi, wykonywania poleceń kierowanych do całej grupy, udzielania odpowiedzi ustnej przy tablicy, skupiania uwagi na karcie pracy, umiejętności – proszenia o pomoc oraz powtórzenia polecenia, a także umiejętności organizowania czasu na przerwie.

Zajęcia prowadzone będą przez mgr. Wojciecha Berskiego – psychologa, terapeutę Wczesnego Wspomagania Rozwoju, praktyka Terapii Behawioralnej

Liczebność grupy: max 8 osób
Czas trwania jednych zajęć: 45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna
Częstotliwość: raz w tygodniu, w terminie przewidzianym dla danej grupy, do której dziecko zostanie zakwalifikowane
Czas trwania cyklu: dwa semestry po ok 15 spotkań w każdym

semestr (15 x 45 min)
2-8
1000 zł

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju