Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci gotowości do realizacji zadań szkolnych: umiejętności pracy z podręcznikiem oraz tablicą szkolną, rozumienia poleceń szkolnych, zgłaszania się do odpowiedzi, wykonywania poleceń kierowanych do całej grupy, udzielania odpowiedzi ustnej przy tablicy, skupiania uwagi na karcie pracy, umiejętności – proszenia o pomoc oraz powtórzenia polecenia, a także umiejętności organizowania czasu na przerwie.

Zajęcia prowadzone będą przez mgr. Wojciecha Berskiego – psychologa, terapeutę Wczesnego Wspomagania Rozwoju, praktyka Terapii Behawioralnej

Liczebność grupy: max 8 osób
Czas trwania jednych zajęć: 45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna
Częstotliwość: raz w tygodniu, w terminie przewidzianym dla danej grupy, do której dziecko zostanie zakwalifikowane
Czas trwania cyklu: dwa semestry po ok 15 spotkań w każdym

semestr (15 x 45 min)
2-8
825 zł

Specjaliści jakie prowadzą tą terapie

Aleksandra Romanowska

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, konsultacje, wczesne wspomaganie rozwoju
Marcin Nowak

Marcin Nowak

pedagog, diagnoza pedagogiczna, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju
Patrycja Bira

Patrycja Bira

pedagog, terapia ręki, treningi umiejętności, wczesne wspomaganie rozwoju

Wojciech Berski

psycholog, treningi umiejętności, diagnoza psychologiczna, terapia behawioralna, konsltacje, wczesne wspomaganie rozwoju