Od 2015 roku realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci.  Jest to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych realizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Tygodniowo realizujemy blisko 100 godzin terapeutycznych dla dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby mieć terapię WWR?
– Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania w oryginale (oryginał na czas trwania terapii pozostaje w dokumentach dziecka)
– Wniosek o przyjecie dziecka na zajęcia WWR

Kiedy można ubiegać się o przyjęcie na WWR?

Wnioski o przyjęcie przyjmujemy cały rok do 20. dnia miesiąca. Terminy terapii rozpoczynamy od nowego miesiąca po złożeniu wniosku i przyznaniu terapii.
Grafik zajęć obejmuje okres od września do sierpnia następnego roku.
Wnioski o zmianę terminu od nowego roku szkolnego przyjmujemy do końca maja.

Jakie są zasady realizowania zajęć WWR?

Zajęcia są przyznawane przez Zespół WWR, który zapoznaje się z dokumentami dziecka oraz wynikami diagnoz/ewaluacji dotychczasowej terapii.
Zakres zajęć musi pokrywać się z zapisami w opinii. Nie możemy realizować terapii, która jest zawarta w innych dokumentach niż opinia o potrzebie WWR.

W miarę możliwości zajęcia WWR będą odrabiane w innym terminie, w obrębie tego samego miesiąca kalendarzowego.

W okresie wakacyjnym w pracy zespołu WWR jest organizowana przerwa urlopowa, która obejmuje okres od 3 poniedziałku lipca do 3 niedzieli sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Terapie i diagnozy jakie świadczymy w ramach WWR

Integracja sensoryczna

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Cykl 3 spotkań, podczas których terapeuta sprawdza poziom funkcjonowania poszczególnych zmysłów u dziecka.

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się w dużej sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt, nieco przypominającej spory plac zabaw. W trakcie zajęć wykorzystujemy deskorolkę, huśtawki terapeutyczne, duże klocki do wspinania a także przedmioty o różnej strukturze i fakturze. Celem tych zajęć jest organizacja przetwarzania bodźców odbieranych przez receptory dziecka. Poprzez zabawę i odpowiednie stymulowanie dokonuje się integracja informacji oraz doświadczeń, jakie płyną poprzez receptory do mózgu dziecka.

Logopeda

Logopeda to specjalista od mowy, zazwyczaj kojarzymy go z zajęć w przedszkolach. Jednak praca z aparatem mowy może zacząć się znacznie wcześniej, bo w okresie niemowlęctwa. Każdy podręcznik traktujący o rozwoju małego dziecka opisuje kolejne fazy kształtowania się artykulacji. Przechodzenie przez te etapy jest ważnym wyznacznikiem tzw. kamieni milowych w rozwoju naszych maluchów.

Logopeda również pomoże dzieciom i dorosłym, którzy np. zmienili kraj zamieszkania w uzyskaniu prawidłowego akcentu oraz dykcji czy też wyrównać tempo mowy.

Psycholog

Jeśli zauważysz niepokojące objawy (np. problemy w szkole, nadmierna drażliwość, płaczliwość, lęk, niepokój, wycofanie społeczne, smutek, bezradność, niska samoocena, trudności z zasypianiem, sięganie po narkotyki czy alkohol) warto zgłosić się do nas. Może się okazać, że będzie to pierwszy krok ku pomocy i ważny krok w kierunku zmian. Nasz psycholog sprawdzi, co powoduje trudności, rozpozna indywidualne potrzeby komunikacyjne oraz emocjonalne dziecka, a następnie wytyczy cele i drogę do pomocy.
Konsultacja z psychologiem to pierwsze spotkanie mające na celu ustalenie potrzeb dziecka oraz podjęcie decyzji o najkorzystniejszej formie terapii. Koszt 150 zł, czas trwania 45 min.

Terapia pedagogiczna

Pedagog

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości rozwojowe z uwzględnieniem indywidualnego potencjału przeznaczona w szczególności dla dzieci: o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna, z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zdolności matematycznych, z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia mające na celu poprawie motoryki małej. Przeznaczona jest dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły a mają problemy z grafomotoryką lub z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. Naszymi pacjentami mogą być również dzieci, które mają problemy z precyzyjnymi ruchami przy samoobsłudze np. zapinanie guzików, ubieranie się, samodzielne jedzenie.

W trakcie zabawy uczymy się koordynacji wzrokowo-ruchowej, skupienia, podejmowania aktywności manualnych, precyzyjnych ruchów i normalizujemy napięcie mięśniowe w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych. Przygotujemy lepiej do samodzielności przedszkolnej i aktywności szkolnej.

NDT Bobath

Fizjoterapia NDT-Bobath

„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.

Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. Jest stosowana najczęściej w odniesieniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, uszkodzeniami OUN, ortopedycznymi i genetycznymi. Staramy się usprawnić dzieci na tyle, na ile pozwalają ograniczenia chorobowe. Z sukcesem normalizujemy napicie mięśniowe, rozwijamy prawidłowe odruchy fizjologiczne i staramy się wyhamować odruchy patologiczne. 

Trening Umiejętności Emocjonalnych

Trening Umiejętności Emocjonalnych

Trening Umiejętności Emocjonalnych to cykl spotkań w grupie, które mają na celu nauczyć dzieci rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami. Jeśli Twoje dziecko wybucha nieuzasadnionym gniewem, nie radzi sobie z intensywnością swoich reakcji lub stanowi zagrożenie dla siebie lub rodzeństwa – te zajęcia są właśnie dla niego.
Grupa jest prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów.
Zapisy na zajęcia są poprzedzone 20 minutowym spotkaniem ze specjalistą prowadzącym zajęcia.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS-Trening Umiejętności Społecznych
Celem zajęć jest wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych: nauki przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką.